中文 | English
Return
Total: 1701 , 1/171
Show Home Prev Next End page: GO
Default:(COVID-19)

1. Investigation and analysis on characteristics of a cluster of COVID-19 associated with exposure in a department store in Tianjin

Weishen WU ; Yonggang LI ; Zhaofei WEI ; Penghui ZHOU ; Likun LYU ; Guoping ZHANG ; Ying ZHAO ; Haiyan HE ; Xiaoyan LI ; Lu GAO ; Xiumei ZHANG ; Hui LIU ; Ning ZHOU ; Yan GUO ; Xiaomeng ZHANG ; Dan ZHANG ; Jing LIU ; Ying ZHANG

Chinese Journal of Epidemiology 2020;41(4):489-493

2.Roadmap Out of COVID-19

Thor J ; Pagkaliwagan E ; Yeo A ; Loh J ; Kon C

Malaysian Orthopaedic Journal 2020;14(No.3):4-9

3. COVID-19 Pandemic: global epidemiological trends and China’s subsequent preparedness and responses

Yan GUO ; Yangmu HUANG ; Jie HUANG ; Yinzi JIN ; Wen JIANG ; Peilong LIU ; Fangjing LIU ; Junxiong MA ; Jiyan MA ; Yu WANG ; Zheng XIE ; Hui YIN ; Chunshan ZHAO ; Shuduo ZHOU ; Ji ZHANG ; Zhijie ZHENG ; Zhijie ZHENG

Chinese Journal of Epidemiology 2020;41(5):643-648

4.Myalgia may not be associated with severity of coronavirus disease 2019 (COVID-19)

Giuseppe Lippi

World Journal of Emergency Medicine 2020;11(3):193-194

5. Epidemiological analysis on a family cluster of COVID-19

Yuanying QIU ; Songqiang WANG ; Xiaoli WANG ; Weixia LU ; Dan QIAO ; Jianbin LI ; Yuanyuan GU ; Yan ZENG ; Ying CHEN ; Weizhi BAI ; Bianli XU ; Tongwu HAN

Chinese Journal of Epidemiology 2020;41(4):506-509

6.Winning The War Against Covid-19 In Malaysia: An Achievable Goal?

Mohd Hafiz Jaafar ; Amirah Azzeri

Malaysian Journal of Public Health Medicine 2020;20(1):148-149

7. An overview of COVID-19

Yu SHI

Journal of Zhejiang University. Science. B 2020;21(5):343-360

8.Epidemiological characteristics of COVID-19 cases in Qianjiang

Jia YI ; Guangling GUO ; Qiong GU ; Mengjia HU ; Peng ZHANG ; Jun LIU

Journal of Public Health and Preventive Medicine 2020;31(3):29-32

9.Usage of ethnomedicine on COVID-19 in China.

Zhi-Yong LI ; Ya TU ; Hai-Tao LI ; Jiang HE ; QUESHENG ; Guang-Ping DONG ; Ming-Shuo ZHANG ; Jian-Qin LIU ; Xiu-Lan HUANG ; Xiao-Rong WANG ; Makabel BOLAT ; Xin FENG ; Fang-Bo ZHANG ; Feng JIANG

China Journal of Chinese Materia Medica 2020;45(10):2265-2274

10. Epidemiological investigation of a family clustering of COVID-19

Qun GUAN ; Miao LIU ; Yingjie ZHUANG ; Yue YUAN ; Shengshu WANG ; Jin LI ; Zhu CHEN ; Xinglong YANG ; Zirong TANG ; Hongjun JIA ; Jingyi MA ; Xiaoxia WANG ; Penggang TAI ; Jing LI ; Yingjie ZHUANG ; Yao HE

Chinese Journal of Epidemiology 2020;41(5):629-633

Sort by Result Analysis

Display Mode

Output Records
File Type

Total: 1701 , 1/171 Show Home Prev Next End page: GO