WPRIM Management System> DCMS> Mongolian Pharmacy and Pharmacology> 2017> 10> 1

Volume: 10 Issue: 1

1. Identifying Diagnostic Method of Pediatric in Traditional Medicine Page:4—8
2. The Pharmacological and Phytochemical Study Review of some Species of Iris Grown in Mongolia Page:9—16
3. Study of the Biological Activities Preparation with Tribulus Terrestris l. on Free Serum Testosterone Changes in Male Rats Page:17—21
4. Study on the Mechanism of Health Protection of Mongolian Medicine Polyginatum Odoratum Page:22—26
5. “The Agrothechnical Cultivation Method for Oxytropis Pseudoglandulosa Gontsch in Steppe Area Using it’s a Seed” Page:27—29
6. Blood Collection Techniques and Limits Page:30—34
7. Уламжлалт эм, эм найрлагын судлалд Page:37—48
8. Эмийн тархвар судлал Page:40—41
9. Цус багадалтын эмчилгээ, цус төлжүүлэх хүчин зүйлс Page:42—48
10. Хүүхдэд эмийн тунг тооцох нь Page:49—51
11. Эмийн эдийн засаг Page:52—56
12. Үйлдвэрлэлийн процессын баталгаажуулалтын тухай ерөнхий ойлголт ба түүнийг хэрэгжүүлэх нь Page:59—62
13. Зарим витамин ба нэмэлт бүтээгдэхүүн хүүхдийн түрэмгий занг бууруулах нь Page:87—88
14. Хүнд байх кальцийн хэмжээ Page:85—87
15. Зохистой эмэн эмчилгээ буюу оршил Page:65—68
16. Describing Frequency Page:79—80
17. Хамгийн өндөр цалинтай эмзүйчидтэй улс Page:89—90
18. Аньсны ханд, шээсний замын архаг халдварт өвчинд нөлөөлөх нь Page:88—89